Hány stációt járt végig Jézus Krisztus a keresztúton?
7
14
10
12

Helyes!

Rossz válasz!

Mennyi pénzért árulta el Júdás Jézust?
ötven aranyért
harminc ezüstért
negyven ezüstért
húsz aranyért

Helyes!

Rossz válasz!

Hogy hívták Jézus édesanyját?
Magdolna
Mária
Erzsébet
Sára

Helyes!

Rossz válasz!

Hol született Jézus?
Jeruzsálemben
Haifában
Betlehemben
Názáretben

Helyes!

Rossz válasz!

Ki tagadta meg háromszor Jézust?
Tamás
Júdás
Pál
Péter

Helyes!

Rossz válasz!

Hol keresztelték meg Jézust?
a Nílusban
a Jordán folyó vizében
a Genezáreti-tóban
a Holt-tengerben

Helyes!

Rossz válasz!

Mi vezette a napkeleti bölcseket a kis Jézushoz?
egy arkangyal
egy csillag
egy galamb
egy lángnyelv

Helyes!

Rossz válasz!

A Biblia szerint ki mosta kezeit Jézus elítélésekor?
Pontius Pilátus
Kajafás
Júdás
Heródes

Helyes!

Rossz válasz!

Jézus melyik tanítványára illik a hitetlen jelző?
Andrásra
Tamásra
Péterre
Mátéra

Helyes!

Rossz válasz!

Melyik apostol mélyesztette ujjait Jézus sebeibe azért, hogy meggyőződjön feltámadásáról?
Péter
Jakab
Tamás
András

Helyes!

Rossz válasz!

Melyik elveszett állatról szól Jézus egyik példabeszéde?
szamár
kutya
bárány
disznó

Helyes!

Rossz válasz!

Melyik városban feszítették keresztre Jézust?
Betlehemben
Jeruzsálemben
Rómában
Názáretben

Helyes!

Rossz válasz!

Melyik városban nevelkedett fel Jézus a Biblia szerint?
Jeruzsálem
Betlehem
Jerikó
Názáret

Helyes!

Rossz válasz!

Oszd meg a kvízt Facebookon, hogy lásd az értékelésed!

Eredmény

Melyik városban nevelkedett fel Jézus a Biblia szerint?

%%score%% helyes válaszom lett (összes kérdés: %%total%%)

%%description%%

%%description%%

Loading...

Tetszett a tartalom?