Öreg néne szemétkéje

Demokratikus népmese – oknyomozó riport

0
hirdetés

Alföld szélén, falú végén
lakik az én öreg néném
melegszívű, dolgos, derék
tőle tudom ezt a mesét

Postás csenget, levelet hoz
benne az írás, gondot okoz
Olvasgatja, s nem is érti
miért kérik a pénzecskéjét

Fel is hívja messzi lányát
Hogy megtudja az ő tanácsát
Mit is tegyen, mi a sora
Ne a ború legyen már a sorsa

Így jutottam én is hozzá
E lapokon teszem szóvá
Vegyük sorba a történteket
Olvassuk a leveleket

Kezdjük sorba – első levél

Hirdetés

Feladó: Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft

Tisztelt Ügyfelünk

… az alábbiakról tájékoztatom, és egyúttal felszólítom, hogy az Észak  Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jogosultál szemben 2015   IV.  negyedévéig terjedő számlázási időszak szerint fennálló hulladékszállítási díjból eredő, a túloldalon részletezett lejárt tartozását(18589 forint), a késedelmi kamatot, valamint a postázási és ügykezelési díjat a jelen felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse meg.

  • amennyiben a fenti összeget nem fizeti meg Társaságunknak, akkor a tartozáson felül a NAV végrehajtási költség címén 5000 – Ft összegű költségátalány fizetésére kötelezi az adóst az esetlegesen felmerülő készkiadások megfizetése mellett.

Tájékoztatom továbbá, hogy a lejárt díjhátralékot terhelő késedelmi kamat megfizetésétől Társaságunknak NEM áll módjában eltekinteni.

Társaságunk jogi képviselője a Fizetési felszólítás alapját képező tartozás keletkezésével kapcsolatban érdemi információval nem rendelkezik.

Dr  X Y
ügyvéd


Az 1. levélre írt válaszlevél


Tisztelt Cím

84 éves mozgásában korlátozott édesanyám megdöbbenve olvasta levelüket, amely szerint visszamenőlegesen 18589 forint hulladékszállítási díjat kellene fizetnie.

Önök, vagy jogelődjeik soha nem kötöttek szerződést édesanyámmal, édesanyámnak soha nem is volt, és a mai napig sincs kukája, tájékoztatást, vagy csekket a fizetendő díjról nem kapott, és korábban fizetési felszólítást sem küldött egyik illetékes szolgáltató sem.

A 201. évi 185-s törvény, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezéseiről tájékozódtam, és követelésüket vitatom, mivel a mai napig sem Önök, sem jogelődeiknem kötöttek szerződést, és nem nyújtottak semmilyen szolgáltatást édesanyámnak Szerződést – csekket – figyelmeztető felszólítást nem kapott, így kérem az ügy méltányos felülvizsgálatát, és a visszamenőleges kötelezettségek eltörlését.

Tisztelettel:

   Ö  N


A 2. levél


Tisztelt Cím

A jelenleg érvényes hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a természetes személyek kötelesek a háztartási hulladékukat a közszolgáltató részére átadni, és szervezet közszolgáltatást a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján igénybe venni.

Fentiekre tekintettel a természetes személyek igénybevételi kötelezettségét a jogszabály keletkezteti, így igénybevételi szerződés aláírása nélkül is létrejön.

Az Alkotmánybíróság a 60/2006. (XI. 9.) AB határozatában kimondja, hogy az esetenként előforduló, a szerződött mennyiségnél kevesebb szemét miatt, vagy  „üres” gyűjtőedény alapján kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránytalanságát nem vonja maga után, mivel a szolgáltató ilyen esetekben is megjelenik, és költségei merülnek fel.

Az ingatlantulajdonosnak meg kell vennie egy kisebb kukát, arról számlát kell kérnie, s kérelmeznie kell a társaságunknál a módosítást. Ha ezeket megteszi, a törvényi előírásoknak megfelelően kisebb edényre fogunk számlázni

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:

Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Melléklet: tartozásrészletezés, melynek végösszege immár 19611 forint összeget tartalmazott.


A történet folytatod tovább a fogyasztóvédelmi hivatalnál.

A Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal válasza:


Végzés

A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a kérelmezőnek az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft ellen benyújtott szolgáltatási díj törlésének kikényszerítésére irányuló

Kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítom


És a Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testületnél a többszöri hiánypótlást követően 2016 augusztus 18.-ra tűzték ki a tárgyalást Nyíregyházán.

Az úti és egyéb költségekkel együtt a tartozás már meghaladta a 30000 forintot.

A tárgyalást követően a Békéltető Testület határozata:


A Békéltető Testület a fogyasztó kérelmét elutasítja.

Indoklás

A szolgáltató írásban tájékoztatott a kisebb gyüjtőedényzet alapján történő szolgáltatásra.

A szolgáltatási szerződést az önkormányzattal kötötték és az önkormányzat feladata, hogy erről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa. A lakosságnak kell gondoskodni a gyűjtőedény beszerzéséről.  Abban az esetben, ha a fogyasztó egyedül él és idős ember, lehetősége van az önkormányzattól beszerezhető igazolás alapján 60 literes gyűjtőedény utáni fizetésre.

Az eljáró tanács megállapította, hogy a fogyasztó kérése nem teljesíthető a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében

Aláírás – dátum


Hát ennyi volt az én kis mesém. Nem egyedi eset – mindenkivel megtették a környező falvakban. Ezen területen  soha nem volt szemétszállítás. A szemétszállítás 4 éve kezdődött. A felszólítások a Nonprofit Kft megjelenésével ebben az évben  jelentek meg.   Mellesleg a mezőgazdasági hulladék elszállításáról a lakosságnak kell gondoskodni, mivel az nem számít szemétnek.(így ebben a komposztba kerül a kevés háztartási hulladék is) Én meg megtudtam, hogy a XXI. században bírásági határozatban lehet kötelezni valakit arra, hogy a semmiért fizessen. (kuka hiányában – nincs mit elvinni – nincs szolgáltatás)

Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!

És addig? addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell. –
Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.