LMP: A korszakváltás alapjai: Milyen legyen a 21. század oktatása? – LMP

0
hirdetés


Az oktatás mai állapota pontosan tükrözi azt a kormányzati elképzelést, hogy Magyarországnak nem képzett emberekre, hanem olcsó munkaerőre van szüksége. Romlik a diákok teljesítménye, egyre többen morzsolódnak le, egyre kevesebben tanulnak tovább. Mindez azért van, mert Orbán Viktor szerint meg kell elégednünk azzal a bérmunkás-bedolgozói szerepkörrel, amit az iparosodott országok jelölnek ki számunkra, és továbbra is arra kell törekednünk, hogy megőrizzük az alacsony béreken alapuló versenyelőnyünket.

Ez a végletesen szkeptikus elképzelés abból indul ki, hogy Magyarország szegény ország, és valami nyakatekert logika szerint jobb, ha az is marad. A miniszterelnök szerint ugyanis azzal járunk a legjobban, ha rosszabbul élünk, mint nyugaton. Ez az elképzelés azonban mára megbukott: az alacsonyan tartott bérek elől százezrek mentek külföldre. Magyarország kivándorló ország lett. Szakképzett, diplomás fiatalok tömegei hagyták itt az országot, mert a kormányuk nem képviselte az érdekeiket.

Magyarország jövője nem múlhat egy ember kishitűségén! Orbán Viktor csak beszél a magyar emberek tehetségéről, mi viszont hiszünk is benne. Hisszük, hogy sokkal többet is ki lehet hozni ebből az országból, de ehhez valóban hinni kell a magyar emberekben.

Az első és legfontosabb: ki kell lépni a lefele tartó bér-és adóversenyből, ami bebetonoz minket egy periferiális szerepbe, és tovább folytatódik leszakadásunk a környező országoktól is. Egyszer s mindenkorra le kell számolni az alacsony bér mítoszával. A magyar emberek tudására, képzettségére kell alapozni a gazdaságpolitikát.

Hirdetés

Másodszor, az oktatás a legjobb befektetés, a legfőbb kitörési pont. Ehhez kétszer annyit kell fektetni az oktatásba, mint ami a mostani ráfordítás. Az oktatás forrásait drasztikusan meg kell emelni: el lehet érni négy év alatt, hogy minden költségvetési 100 forintból 20-at az oktatásba tegyünk. Azt szeretnénk, hogy 10-ből 4 ember diplomás legyen.

Harmadszor, 21. századi oktatási rendszerre van szükség. A 21. századi oktatási rendszernek három ismérve van: korszerű, szabad és egyenlő. Mindenkinek egyenlő esélyeket ad, hogy ne a családi háttér, ne az anyagi helyzet, ne a származás, hanem a képesség, a szorgalom, a tehetség határozza meg a tanulmányi eredményeket.

Teljes korszakváltás az oktatásban is

A Fidesz célja, hogy ne szabadon, önállóan, felelősen gondolkodó fiatalokat képezzen az iskola, hanem engedelmes alattvalókat, akik némán végrehajtják, amit mondanak nekik, nem kérdeznek, nem alkotnak véleményt, nem kritizálnak. Ebből lett mára elege tanárok, szülők és diákok millióinak. Ma már mindenki változást akar. Teljes korszakváltást hirdetünk az oktatásban is.

Korszerű, 21. századi oktatást teremtünk – A legjobb oktatási reform a pedagóguspálya vonzerejének növelése, ezzel kell kezdeni. Ehhez korszerű, a kompetenciák oktatására felkészítő pedagógusképzésre, vonzó pályakezdő bérekre és a munkaterhelés csökkentésére van szükség. Mi azonnali béremelést adunk a kezdő pedagógusoknak. A most nettó 120-130 ezer forintos pályakezdő bért háromszorosára emeljük. Új pedagógus életpályamodellt dolgozunk ki és a pedagógusbérekre szánt összeget megduplázzuk. A tanárokat megszabadítjuk a felesleges adminisztráció és önadminisztráció terheitől. A kötelező óraszámot 20 órában maximáljuk. A pedagógusok munkáját széles szakembergárda fogja segíteni: szociálpedagógusok, iskolapszichológusok, pedagógiai asszisztensek.

Szabad, demokratikus oktatást teremtünk – Az első lépéseink között lesz a felesleges és káros központosítás megszüntetése az iskolafenntartásban. Az iskolák fenntartásának jogát visszaadjuk azoknak a településeknek, amelyek ezt tudják és akarják vállalni. Visszaadjuk az oktató-nevelő munka szabadságát. Visszaállítjuk a szabad tankönyvválasztást. Olyan új Alaptantervet dolgozunk ki az érintettekkel, amelyben a tananyagtartalomról a hangsúly a kompetenciákra helyeződik. Kötelező kerettantervek helyett választható mintatantervek és oktatási programcsomagok lesznek. Felszabadítjuk a diákokat a túlzott terhek alól: nem lesznek nulladik órák, a tanítás reggel 8 órakor fog kezdődni. 25 órára csökkentjük az általános iskolások kötelező óraszámát. A fenntarthatóságra nevelés a tudatos állampolgárrá válás mellett fontos nevelési elv lesz.

Egyenlő, igazságos oktatási rendszert teremtünk – A kormány azt ígérte, az oktatási reform majd nagyobb egyenlőséget hoz. Ehhez képest a legutóbbi PISA-felmérés is kimutatta, hogy nálunk határozza meg a legjobban az elért pontszámot a diák családi helyzete, és a harmadik legnagyobb különbség van nálunk a gyengén és jól teljesítő iskolák között. Ahhoz, hogy mindenki egyenlő esélyeket kapjon, oda kell célzottan a legtöbb forrást csoportosítni, ahol arra a legnagyobb szükség van. Ezért fontos a korai fejlesztés megerősítése a hátrányos helyzetű térségekben: a Biztos Kezdet gyerekházak modelljét továbbfejlesztjük. Bevezetjük a tanodák normatív finanszírozását. Többletjuttatást és szolgálati lakást kapnak azok a pedagógusok, akik hátrányos helyzetű térségekben tanítanak és segítő szakemberekkel, fejlesztő pedagógusokkal, szociális munkásokkal és pszichológusokkal segítjük a munkájukat. Visszaállítjuk a 18 éves tankötelezettségi korhatárt.

Világszínvonalú felsőoktatást teremtünk – Minden eszközzel támogatni fogjuk a fiatalok továbbtanulását, hogy senki se kerüljön hátrányba családja anyagi helyzete miatt. Ma a felvett tanulók száma 20 százalékkal kevesebb, mint tíz éve, holott nem csökkent olyan mértékben a gyermekszám, ami ezt indokolná. A hallgatók 40-45 százaléka önköltséges, és horribilis összegeket kell, hogy fizessen. Mi ingyenessé tesszük nemcsak az első, de a második és harmadik diploma megszerzését is, és a családtámogatások felsőoktatásban tanulókra való kiterjesztésével is támogatjuk a családokat. Visszapótoljuk a felsőoktatásból kivont forrásokat, megemeljük a felsőoktatásban dolgozók bérét. Visszaállítjuk az egyetemek autonómiáját.

A megújuló szakképzést nem a vállalatok rövid távú igényein rendeljük alá, hanem a diákok hosszú távú érdekeinek. Ehhez megemeljük a közismereti órák számát, a természettudományos, informatikai és nyelvi órák számát. A cél az, hogy a folyamatos tanulásra, a tudás megújítására, az új ismeretek alkalmazására képes fiatalokat bocsásson ki a szakképzési rendszer. A duális képzést megtartjuk, de a feltételeket is biztosítjuk hozzá, különösen a kkv-k számára. Átjárható, rugalmas rendszert hozunk létre a szakképzésben a jelenlegi zsákutcás rendszer helyett, hogy legyen átjárás a felsőoktatás felé.Forrás: LMP