LMP: Székely Autonómia Napja – az LMP minden erejével támogatja Székelyföld autonómiatörekvéseit – LMP

0
hirdetés


Az LMP álláspontja szerint az autonómiatörekvés összhangban áll az európai normákkal, a párt ezért a magyar és nemzetközi politikai színtéren is kiáll a székelyföldi kezdeményezés támogatása érdekében: hitet teszünk amellett, hogy az autonómia a nemzeti kisebbségek önrendelkezésének elfogadott módja.

Meggyőződésünk, hogy az önrendelkezési jogok jogállami keretek közötti érvényre juttatását célul tűző közösségi törekvéseknek, és az ezzel kapcsolatos döntések demokratikus meghozatalára lehetőséget kell biztosítani minden nemzeti közösségnek. Székelyföld esetében sajnálatos módon sokszor beigazolódnak a félelmek, miszerint kiéleződnek a román politikai szereplők részéről a magyarellenes hangok. Ezek ellen az LMP minden esetben fel fog szólalni. A nemzeti kisebbségek jogainak védelme és önrendelkezésük biztosítása rendkívül fontos európai értékekhez kapcsolódik. Az LMP álláspontja szerint Európában számos helyen láthatunk példákat a jól működő autonómiákra, és ez az érintett térségek számára pozitív hatással járt.

Az LMP szerint Székelyföld gazdasági, kulturális és politikai egység, amely az európai szellemiség és a szubszidiaritás elve alapján joggal tarthat igényt a területi autonómiára, melynek megvalósulása a Magyarország és Románia közötti jószomszédi viszonyt is erősítheti.

Keresztes László Lóránt,Kiss-Szeniczey Kálmán,Takács Péter,az LMP Nemzetpolitikai Műhelyének vezetőségi tagjai

HirdetésForrás: LMP