LMP: Pályázati agrárpolitikai tanácsadó pozíció betöltésére – LMP

0


A Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportja

PÁLYÁZATOT HIRDET

agrárpolitikai tanácsadó pozíció betöltésére

 

A szakértő a szakterületen tevékenykedő képviselők munkáját segíti.

 

Feladatleírás és felelősségi kör

A törvényhozási háttérmunkában való aktív részvétel: törvényjavaslatok követése és véleményezése, egyeztetés külső szakértőkkel, saját törvényjavaslatok előkésztése;
a képviselők parlamenti kommunikációjának támogatása: javaslattétel parlamenti megszólalásokra, reakciókra, előterjesztésekre, közlemények, beszédek írása; a sajtó és a közbeszéd monitorozása a felelős területeken;
a képviselők bizottsági munkájának segítése: szakbizottságok ülésein való részvétel, képviselői felkészítők írása, módosító indítványok véleményezése, saját módosító javaslatok előkészítése, szövegezése;
részvétel a szakpolitikai műhelymunkában és a szakterülethez tartozó stratégiai döntések előkészítésében, a párt programjával és politikai stratégiájával összhangban;
külső kapcsolatok építése és ápolása tanácsadói és szakértői szinten: egyeztetés a szakterületért felelős minisztériummal, háttérintézményekkel, más frakciók kabinetjeivel, érdekvédelmi- és civil szervezetekkel.

Feltételek

Szakirányú felsőfokú végzettség;
tapasztalatok a törvényhozási, szakpolitikai, közigazgatási munka valamelyikében vagy civil szervezetnél;
az LMP értékrendjével való azonosulás.

 

Az ideális jelölt

Szakmai angol nyelvtudással rendelkezik;
ismeri az agrártámogatások rendszerét, a földpiac helyzetét, rálátása van az agrár külkereskedelem állására, a földművelés, a kertgazdálkodás, az állattenyésztés területén ismeri a fenntartható gazdálkodási formákat,
jelentős munkabírású, feladatát képes rövid határidőkkel, magas színvonalon ellátni;
önálló szövegalkotásra képes szóban és írásban, kiváló kommunikációs képességgel rendelkezik;
precíz szervező és csapatjátékos.

 

A pályázathoz csatolni kell

a felsőfokú végzettség igazolását;
a szakmai önéletrajzot;
a motivációs levelet a feladatkör ellátásával kapcsolatos szakmai alkalmasság kifejtésével és az elvárt bér megjelölésével.

 

Szerződési feltételek

Jogviszony: megbízási- vagy munkaszerződés.
Munkaidő: heti 40 óra
Bérezés: megegyezés szerint (kérjük a pályázatban a bérezési igény jelzését).
Kezdés: a pályázat elbírálását követően.

 

Jelentkezés

A pályázatokat 2020. december 10. 24:00-ig elektronikus úton kell benyújtani a pályázat@lehetmas.hu címre. A tárgy mezőbe kérjük, írja be: „agrárpolitikai tanácsadó”

 

A pályázat elbírálása

A legjobbnak ítélt pályázatok kerülnek a kiválasztás második körébe. A második körben lehetőség szerint online szóbeli meghallgatásokra kerül sor, melyről külön értesítést küldünk.

A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap.

 

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából ezúton tájékoztatjuk a pályázatra jelentkezőket, hogy  az adatkezelés célja a megfelelő munkaerő kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a pályázati anyagban/önéletrajzban szereplő személyes adatok. A pályázatra megküldött anyagok megőrzésére eredménytelen pályázatok esetén a pályázati eljárás lezárultát (az állás betöltését) követő 30 napig kerül sor, ezt követően a teljes pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A személyes adatok kezelője a Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportjának Hivatala (postacím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19., telefon: +36-1-441-4540).

Az adatkezelő képviselője: Sipos Nikoletta hivatalvezető (+36-1-441-5156, lmp@parlament.hu).

 Forrás: LMP