LMP: Újabb népszavazási kérdéseket nyújtott be az LMP – LMP

0
hirdetésÚjabb népszavazási kérdéseket nyújtott be az LMP

Az LMP azt várja a kormánytól, hogy ne akadályozza a zöld energiatermelést és oldja fel aszélturbinák telepítését ellehetetlenítő szabályozást. A befektetők sorban állnak, így akár 1 Ftállami támogatás nélkül könnyedén meg lehetne sokszorozni a hazai szélenergia-alapú termelést.Csak politikai akarat kérdése, hogy Magyarország is átlép-e végre a 21. századba.

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország Nemzeti Energiastratégiája, valamint NemzetiEnergia- és Klímaterve tartalmazza, hogy Magyarországon 2030-ig legalább 3000 MWösszesített beépített kapacitással rendelkező szélerőművet kell létesíteni?

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés fogadjon el olyan klímatörvényt, amely előírja,hogy Magyarországon 2030-ig legalább 3000 MW összesített beépített kapacitássalrendelkező szélerőművet kell létesíteni?

3. Egyetért-e ön azzal, hogy a szélenergia hasznosításának növelése érdekében azOrszággyűlés alkosson olyan törvényt, ami lehetővé teszi legalább 10 000 MW összesítettbeépített kapacitással rendelkező szélerőmű telepítését?

Hirdetés

Nemet kell mondanunk Paks2-re! Az elavult, veszélyes és drága atomenergia támogatásával akormány nem megoldja, hanem növeli az ökológia válság súlyosságát!
Nemet kell mondani Paks2-re! Paks 2 az évszázad legrosszabb üzlete!  Csak drágán és államitámogatás mellett tudna termelni. Már ma is olcsóbb alternatívát jelentenek a megújulóenergiaforrások, melyek jelentősen kisebb széndioxid lábnyommal rendelkeznek, mint az atom.Az orosz technológiával tervezett atomerőművel fölösleges kockázatot vállalnánk és a sugárzóhulladék több 100 ezer évig a következő generációk súlyos méregetett örökségelesz. Magyarországnak megvan minden adottsága, hogy képes legyen 100%-ban átállni megújulóenergiára!
1. Egyetért-e Ön azzal, hogy új atomerőművet ne lehessen üzembe helyezniMagyarországon?

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy 2037. december 19-ét követően ne lehessen üzemeltetésiengedélyt kiadni atomerőművek számára?Forrás: LMP